اطلاعیه مهم!

بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند

که این مجموعه هیچگونه آگهی در سایتهای تبلغاتی و یا رسانه ای، ندارد .

هر گونه آگهی بنام صندوق قرض الحسنه مروارید مربوط به این مجموعه نبوده و فقط  تشابه اسمی می باشد.

لازم به ذکر است که این مجموعه، یک موسسه خصوصی است. و خدمات آن فقط مخصوص اعضا می باشد. و هیچ شعبه ای ندارد.